Skip links

Om Os Online

Paraplyorganisationen SUMH har udviklet læringsuniverset i samarbejde med STU’er og andre aktører, så unge med kognitive funktionsnedsættelser også kan få adgang til gode digitale fællesskaber

Nogle har brug for ekstra støtte til det digitale

Unge med kognitive funktionsnedsættelser har sværere ved at begå sig på nettet. De har vanskeligt ved at aflæse sociale spilleregler og risikerer at overskride egne og andres grænser. Ifølge den svenske undersøgelse ‘Ungar & Medier 2017’ oplever dobbelt så mange med en funktionsnedsættelse mobning, ondskabsfuld adfærd og trusler i den digitale verden sammenlignet med andre unge.

Det er i værste fald skadeligt og i bedste fald ærgerligt.

Sociale medier rummer vigtige onlinefællesskaber for alle unge, der kan mindske ensomhed og øge inklusion. På nettet deler de erfaringer, oplevelser og interesser. De holder kontakt med venner, møder nye mennesker og måske endda en kæreste. Så også unge med kognitive funktionsnedsættelser skal lære at begå sig digitalt.

Læringsuniverset Os Online træner unge med f.eks. autisme, ADHD, udviklingshæmning, CP og hjerneskade i at passe på sig selv og andre på nettet. I virkelighedsnære cases hjælper de en person med at håndtere digitale udfordringer, uden at det får konsekvenser. Undervejs giver det anledning til at øve sig i at mentalisere, tale med andre om digitale spilleregler og dele erfaringer om at være på nettet og sociale medier.

Vi står bag Os Online

Læringsuniverset Os Online er lavet af non-profit paraplyorganisationen SUMH, Sammenslutningen af Unge med Handicap, der repræsenterer cirka 4500 unge med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser. Os Online er støttet af Novo Nordisk Fonden (NNF18SH0033454) og udviklet i samarbejde med Ungdommens Røde Kors, Center for Digital Dannelse, Red Barnet, Serious Games Interactive og Implement Social Digital.

Casene i Træningsbanen og SoMe-spillet er udviklet og testet i samarbejde med STU’erne GLAD, Levuk, Sputnik Hillerød, Sputnik København og Center for Autisme.

SUMH logo
logo for Ungdommens Røde Kors
logo Center for Digital Dannelse
logo Serious Games Interactive
logo for Social Digital (nuImplement)
logo STU Sputnik
logo novo nordisk fonden
logo center for autisme
logo for Glad