Skip links

Book workshop

Bliv klædt på til arbejdet med
digital dannelse for unge med
kognitive funktionsnedsættelser

Kom godt igang

Har I brug for et fagligt skub til at begynde arbejdet med digital dannelse blandt unge med kognitive udfordringer? Måske på jeres STU, specialskole, bosted, værested eller blandt plejeforældre.

Så holder Os Online gerne workshop – enten for fagpersoner eller for jeres brugere.

I får baggrundsviden om unges brug af digitale medier og eksempler på typiske gevinster og vanskeligheder, når man har kognitive vanskeligheder. Vi diskuterer udfordringer i jeres hverdag og finder bud på løsninger. I får også demonstreret, hvordan Os Online’s materialer konkret kan bruges i praksis enten til gruppedialoger eller i 1:1-samtaler mellem en ung og en fagperson.

Udbyttet for fagpersoner er, at I får en fælles tilgang og forståelse for, hvordan I arbejder med digital dannelse og sociale medier
ved hjælp af Træningsbanen og SoMe-spillet. Udbyttet for unge er, at de får lejlighed til at tale om oplevelser på nettet og hjælp til, hvordan de fremover kan øve deres digitale kompetencer.

Efter workshoppen er I klar til at arbejde på egen hånd.

Varighed: 60 – 120 minutter

Pris: 4500,- ekskl. moms
Derudover skal transportudgifter dækkes

Aftal workshop med Os Online Se alle Os Online's produkter