Skip links

Til fagpersoner

Virkelighedsnære og dilemmafyldte cases sætter digital dannelse på dagsordenen på STU og bosteder for unge med kognitive funktionsnedsættelser

Let og fleksibelt materiale til STU og bosteder

Du skal hverken være IT-ekspert eller erfaren på sociale medier for at bruge Os Online. Læringsuniverset er let at gå til og rummer konkrete materialer om nettets fordele og faldgruber, så unge øver sig i at begå sig online ved at tale med hinanden og med voksne om deres digitale erfaringer. Du kan bruge Os Online i grupper på STU og bosteder – eller i udskolingen på normalområdet –  og som afsæt for personlige samtaler med en enkelt ung. Den største effekt opstår, hvis både du og andre fagpersoner samarbejder på tværs af alle de steder, hvor unge er.

Træningsbanen til gruppeforløb

33 interaktive cases fortæller hver en historie om digitale vaner, privatliv, grænser, kildekritik, relationer, konflikter, onlinedating eller identitet. Undervejs er der indbyggede stop, hvor unge stemmer om, hvordan casens hovedperson skal reagere på en udfordring, og I oplever, hvilke konsekvenser det får. I kan altid undersøge, hvad andre reaktioner ville medføre. Bagefter bruger du casene til at tale med unge om deres egne digitale erfaringer og skabe ny læring. En undervisningsvejledning hjælper dig i gang og indeholder bl.a. beskrivelser af alle cases og en ordbog over onlineudtryk. Desuden kan du downloade plakater med vigtige læringspointer.

Træningsbanen er gratis at bruge.

Prøv Træningsbanen Læs undervisningsvejledning

SoMe-spillet til personlige samtaler

Otte små film om de samme temaer som i Træningsbanen lægger op til samtaler mellem dig og en enkelt ung. Undervejs taler I om, hvordan filmens hovedperson skal reagere på en digital udfordring, og efterfølgende har du et godt afsæt for at gå i dybden med den unges egne erfaringer på nettet og sociale medier og forankre læringen i hans eller hendes digitale adfærd. Dialogguiden giver dig forslag til spørgsmål og et handlekort til at konkretisere, hvad den unge selv vil være opmærksom på og blive bedre til fremover. SoMe-spillet og en pixi-udgave af Dialogguiden kan også bruges af forældre med deres søn eller datter.

Prøv SoMe-spillet Læs Dialogguiden

Anonym SoMe-rådgivning til unge

Unge kan selv få hjælp til digitale udfordringer, de oplever som så private eller pinlige, at de ikke har lyst til at tale med jer om dem. Os Online’s SoMe-rådgivning er bemandet seks aftener om ugen af frivillige hos Ungdommens Røde Kors med viden om unge med kognitive funktionsnedsættelser. Unge kan både ringe og skrive til rådgivningen, der er gjort tilgængelig med hjælperedskaber.

Ung online: rådgivning

Seks grunde til at bruge Os Online

1. Hjælp unge til at forstå ‘gamet’ på sociale medier
Hver fjerde ung med en funktionsnedsættelse oplever mobning og ondskabsfuld adfærd på nettet. Det er svært at kommunikere på skrift og forstå nettets sociale spilleregler – især med f.eks. autisme, ADHD, CP, udviklingshæmning eller hjerneskade.

2. Ban vej for vigtige fællesskaber
Nettet kan give unge adgang til fællesskaber og øget inklusion.
Så det er uhensigtsmæssigt helt at undgå sociale medier af frygt for at blive hængt ud, men også at bruge medierne uden at vide,
hvordan man undgår at overskride egne og andres grænser.

3. Målrettet unge med kognitive funktionsnedsættelser
Konkrete cases og film hjælper til at tale om digitale vaner, der ellers er et abstrakt emne. Fokus fastholdes af indbyggede afstemninger og diskussioner i Træningsbanen og SoMe-spillet. Foto, illustrationer og et enkelt layout skaber overskuelighed.

4. Få ‘et fælles tredje’ for samtaler 
Træningsbanen og SoMe-spillet handler om virkelighedsnære digitale udfordringer, som i første omgang fjerner fokus fra unges egen adfærd på nettet og gør det lettere at tale om sårbare emner. Bagefter bygger du bro til deres personlige digitale erfaringer.

5. Skyd genvej til arbejde med mentalisering
Gode digitale vaner har den sidegevinst, at man bliver bedre til at aflæse og forstå egne og andres følelser, grænser og behov. Via cases øver unge sig i at forestille sig, hvordan handlinger påvirker andre – uden at det får konsekvenser i virkeligheden.

6. Skab en rød tråd i hele den unges liv
Bruger I Os Online både på STU og den unges bosted eller eget hjem, får I en helhedsorienteret indsats og større sandsynlighed for, at ny viden skaber ændret adfærd.

Book workshop

Sådan siger dine kolleger om Os Online